اضافه شدن ماژول وردپرس

ماژول اتصال به وب سرویس برای وردپرس