دریافت نماد اعتماد الکترونیک

ایده آل پیامک موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیک از سازمان صنعت و معدن و تجارت گردید.نماد اعتماد الکترونیک یک نماد ملی است که برای وب سایت های فعال و معتبر صادر میگردد و کاربران می توانند با اعتماد کامل اقدام به خرید از این سایت ها نمایند.