ارسال بین الملل

ایده آل پیامک  برای افراد و شرکت هایی که نیاز به ارسال پیامک بین المللی دارند شرایطی را فراهم کرده تا با خیال آسوده اقدام به ارسال پیامک خود با متن فارسی و یا انگلیسی نمایند ، هزینه ارسال پیامک بین الملل از هزینه پیامک داخلی بالاتر بوده و با در نظر گرفتن شرایط و قوانین ارسال بین الملل می توانید خطوط بین الملل اختصاصی نیز داشته باشید.

 

در صورتیکه متقاضی ارسال بین الملل هستید درخواست خود را به بخش فروش ارسال کنید.