درباره ما

مجموعه ایده آل پیامک زیر مجموعه شرکت فناوری پارس رنوس به شماره ثبت 40609 در حیطه فروش نرم افزارهای پیام رسان و ارسال پیامک فعالیت میکند.